22 - 27 август 2019

Компетенцияләр

Чемпионат конкурсантлары үзләренең һөнәри әзерлекләре дәрәҗәсен һәм квалификацияләрен, шулай ук тәкъдим ителгән компетенция буенча биремне аерым яки командада башкару осталыгын күрсәтәчәк. Барлык компетенцияләр түбәндә китерелгән 6 блокка берләштерелгән. Казанда узучы Чемпионатта 56 компетенция тәкъдим ителә.