This website has been archived. For the latest information about WorldSkills please visit worldskills.org.

Tatarstan leg — Tukayevsky, Mendeleevsky districts, Naberezhnye Chelny

Tukayevsky, Mendeleevsky districts, Naberezhnye Chelny

#
#
#